Openingspartij buitenschaakbord Grootmeesterplein

Wim van Scharenburg had zich speciaal voorbereid. Foto: Judith van Amerongen

Woensdag 27 januari 2016 is op het Grootmeesterplein in Het Schaakwijk in Utrecht een nieuw buitenschaakbord aangelegd. Met het schaakbord is een begin gemaakt met een project dat tot doel heeft om aan genoemde wijk straatversiering toe te voegen die de uitstraling van de buurt in lijn zal brengen met de straatnamen. Er is al een Winkelcentrum Rokade, een Woonzorgcentrum De Dame (met op de gevel een beeltenis van een schaakkoningin) en nu is er ook een schaakbord op het centrale plein van de wijk.

Een schaakbord is echter niet compleet zonder een set schaakstukken. Deze kwamen woensdag 3 februari bij het schaakbord aan, waarbij de gelegenheid gebruikt werd om gelijk de eerste partij op het bord te spelen. Wim van Scharenburg, directeur van Museum van Zuilen en betrokkene bij het project, was maar al te bereid om voor deze gelegenheid zijn krachten op het schaakbord te meten met Paulus Jansen, wethouder Sport van Gemeente Utrecht en een fervent schaker.

En zoals het bij een verslag van een schaakpartij hoort, hierbij ook de zettenlijst, voorzien van enig commentaar, van deze eerste partij op het Grootmeesterplein:

Wim van Scharenburg – Paulus Jansen, Utrecht 3-2-2016

1. e2-e4 “Ik heb me voorbereid op de witte stukken, dus het komt goed uit dat ik net wit geloot heb.” Met deze uitspraak en deze zet opende Wim van Scharenburg de partij e7-e5 2. b2-b3 Pb8-c6 3. c2-c4 Pg8-f6 4.Pg1-e2 Pc6-d4 Al in een vroeg stadium ontvlamt de partij. Paulus Jansen heeft het afwachtende spel van zijn tegenstander enige tijd gadegeslagen en besluit nu om zijn Paard al naar de aanvallende linies te brengen 5.g2-g3 Een bijzondere zet, die enige uitleg behoeft. Menig schaker zal denken dat g2-g3 geen beste zet is, daar het zwart de mogelijkheid geeft om mat in 1 te geven. Wim heeft echter verder gekeken. Hij begrijpt dat de situatie een langere partij verlangt en daagt zijn tegenstander uit om de mat-in-één-kans te negeren. Men vraagt mij wel eens of het mogelijk is om te bluffen bij schaken, dit voorbeeld laat duidelijk zien dat dat heel goed mogelijk is Lf8-c5 Paulus, duidelijk geschrokken van de plotse mogelijkheid in de stelling, keek nog eens naar het publiek en begreep dat een beëindiging van de partij hier niet op zijn plaats is.

6.Lf1-g2 Bluf is goed, maar je kunt niet van je tegenstander vragen om twee zetten achter elkaar een dergelijke kans te laten liggen. Met deze zet wordt de matdreiging weer uit de stelling gehaald en kan de partij weer rustig verder 0-0 Deze zet ontlokte een glundering bij Wim de Jong, de voorzitter van Winkeliersvereniging Rokade, die getuige was van de uitvoer van de zet waaraan zowel zijn Winkelcentrum als een straat in Het Schaakwijk zijn naam ontleend heeft. 7.d2-d3 d7-d6 8.Pb1-c3 c7-c6 a7-a6 10.0-0 Enige teleurstelling bij Wim de Jong. Ook wit kiest voor de korte versie van de rokade, waar velen gehoopt hadden om ook de lange rokade uitgevoerd te zien worden in deze partij. Pd4xe2+ En daarmee was het eerste stuk geslagen. Tegelijkertijd geeft zwart schaak, een ander begrip waar een straatnaam in Schaakwijk aan gewijd is. 11.Pc3xe2 b7-b5 12.Lc1-b2 Pf6-d7 13.Ta1-c1 f7-f5 14.e4xf5 Tf8xf5 15.Lg2xc6 Ingegeven door adviseur Ed van Eeden, die naast secretaris bij Wims museum ook nog voorzitter van Schaakvereniging Oud-Zuylen en dus een fervent schaker is. Ta8-a7 16.d3-d4 e5xd4 17.Lb2xd4 Dd8-f8 Welk stuk wordt nu gespeeld kreeg ik als vraag. Het is de koningin en het is gelijk de eerste zet met dit stuk in deze partij. Daarmee zijn alle soorten stukken in beweging geweest. Wel staan nog een aantal stukken de partij gade te slaan vanuit hun beginpositie. 18.Ld4xc5 Pd7xc5 19.Lc6-d5+ Kg8-h8 20.Pe2-d4 Tf5-f6 Een zet met venijn. Zwart haalt zijn toren uit de aanvalslijn van het paard, daarmee gelijk ruimte gevend voor zijn loper. Deze heeft de hele partij nog werkloos toe staan te kijken, maar dreigt nu op h3 een pion te slaan.

Stelling na 20...,Tf5-f6. Aangetekend mag worden dat een diagram als hier afgebeeld meer overzicht geeft dan de blik op een groot schaakbord.

Stelling na 20…,Tf5-f6. Aangetekend mag worden dat een diagram als hier afgebeeld meer overzicht geeft dan de blik op een groot schaakbord.

21.Kg1-g2 Uiteraard pareert wit de dreiging op h3 Lc8-b7 22.Pd4-c6 Lb7xc6 23.Ld5xc6 Ta7-f7 24.Tc1-c2 Pc5-e6 25.Lc6-d5 Tf7-e7 26.Dd1-h5 Aan deze zet ging een bijzondere manoeuvre vooraf. Wim pakte zijn dame en nam deze richting veld h1. Dit tot verwondering van het publiek, daar er geen veld in die buurt was waar de dame heen mocht. Wilde de witspeler zijn dame nu van het bord verwijderen en zonder de koningin de strijd voortzetten? Neen, het bleek dat hij om het bord heen wilde lopen bij zijn eerste damezet.

Tf6-f5 27.Dh5-g4 h7-h5 28.Dg4xf5 Df8xf5 De bijdrage van de witte Koningin kan als kort maar krachtig genoemd worden. Tot de 26e zet niet in beweging geweest, vervolgens drie zetten lang alle aandacht op zich te vestigen om daarna definitief van het bord te verdwijnen. In dit proces is zwart ook één van zijn actieve torens kwijtgeraakt. 29.Tc2-e2 Df5-f6 30.Tf1-e1 Te7-f7 31.Ld5xe6 Tf7-f8 32.c4xb5 In eerste instantie leek Wim Le6-f5 te willen spelen, wat echter een miscommunicatie tussen hem en zijn adviseur bleek. Toen dit opgehelderd was, kwam deze zet gespeeld a6xb5 33.b3-b4 Df6-d4 34.a2-a3 g7-g5 Daarmee heeft zwart al zijn stukken van de beginpositie weggespeeld. Een bijzonderheid die wit niet zal verwezenlijken 35.Te2-e4 Dd4xf2+ Als een pion emoties zou hebben, dan zou zijn droom zijn om tot in de diepste gelederen van de tegenstanders linie door te dringen om aldaar ofwel promotie te bereiken ofwel als stormram ruimte te maken voor de rest van zijn leger. De pion op f2 was echter een minder roemvol lot beschoren. Vanuit zijn beginpositie wordt hij, omringd door vele van zijn metgezellen die louter toekijken, van het bord geslagen. De hele partij heeft deze soldaat klaargestaan om een bijdrage te leveren aan de strijd, maar hij werd keer op keer gepasseerd om uiteindelijk in de steek gelaten van het bord geslagen te worden. Het schaakspel kan hard zijn, het is daarom maar goed ook dat pionnen geen emoties hebben.

36.Kg2-h1 Df2xg3 Soms roept het schaakspel associaties met andere spellen of sporten op. In dit geval gedraagt de zwarte dame zich net als Pacman, die eerst spookjes terugdrijft naar hun hol om vervolgens alles op te eten 37.Te4-e3 Dg3-f2 38.Le6-d5 De Loper bezet voor de derde maal veld d5. De vorige twee keren verliet hij dit veld om een stuk van de tegenstander te slaan, zou ook dat voor een derde keer lukken? g5-g4 39.h5xg4 Df2-h4+ 40.Kh1-g1 Juist gespeeld. Verleidelijk was natuurlijk Kh1-g2, om met Te1-h1 de aanval op vijandelijke koning en koningin te openen. Echter, na Kh1-g2 zal wit in twee zetten matgezet worden na Tf8-f2+ h5xg4 Na deze zet, die Paulus in persoon naar de vierde rij gebracht had, mompelde Wim iets over remise aanbieden. Paulus bleek hier wel oren naar te hebben en de vrede was spoedig bezegeld. Een aantal mensen in het publiek leken gehoopt te hebben dat de strijd met de geopende koningen nog even door zou gaan. Maar ja, de wensen van het publiek komen niet altijd overeen met de wensen van de spelers. In dit geval hadden de spelers duidelijk gelijk, daar de weersomstandigheden vrij kort na de partij omsloegen. ½-½

Na afloop van de partij werd nog nagesproken over het gebeurde en de dingen die nog te gebeuren staan. Kinderen uit de wijk maakten van de gelegenheid gebruik om op hun manier met de stukken te spelen. Schaken wordt meestal als een denksport gezien, maar in Het Schaakwijk blijkt intussen al dat je een schaakbord en schaakstukken ook voor heel andere doeleinden kunt gebruiken. Helaas werd dit alles afgebroken toen de regen zijn intrede deed. De plastic schaakstukken en het stenen bord kunnen hier prima tegen, maar de toeschouwers des te minder. Snel opruimen en een mooie opening weer achter ons laten.

Schaakwijk in Zuilen heeft nu ook een buitenschaakbord

De wethouder met zwart tegen Wim van Scharenburg (achter de witte dame). Foto: Judith van Amerongen

De wethouder met zwart tegen Wim van Scharenburg (achter de witte dame). Foto: Judith van Amerongen

Wethouder Paulus Jansen heeft woensdag 3 februari in de Schaakwijk (of “Het Schaakwijk”, zoals Utrechters zeggen) in Zuilen het nieuwe buitenschaakbord op het Grootmeesterplein ingewijd. Het initiatief voor het schaakbord kwam van bewoner en schaker Yme Jan Jellema. Schaakwijk is met zijn Max Euwestraat, Simultaanstraat, Pionstraat en Grootmeesterplein de eerste en enige schaakwijk van ons land.
Het is dit jaar 65 jaar geleden dat de Nederlands beroemdste schaker, wereldkampioen Max Euwe in de pas opgeleverde arbeiderswijk een – nu verdwenen – monumentaal schaakstuk onthulde. Woensdag hebben sportwethouder Paulus Jansen en Wim van Scharenburg, directeur van Museum van Zuilen, de eerste partij op het schaakbord op het Grootmeesterplein gespeeld. De partij eindigde in remise.
Wim van Scharenburg heeft het overigens altijd jammer gevonden dat met de sloop van de oorspronkelijke woningen in de Schaakwijk ook de hardstenen muurdecoraties zijn verdwenen en heeft geregeld oproepen gedaan of iemand weet waar deze ornamenten zijn gebleven.

Het Schaakwijk
De gemeente-architect van Zuilen, de heer W.C. van Hoorn, ontwierp kort na de Tweede Wereldoorlog ‘Het Schaakwijk’. Uniek voor die tijd, de woningen werden gebouwd voor slechts f 5.800,- per stuk. (De goedkoopste woningen tot dan kostten f 8.500,-) Het Schaakwijk werd in 1998 gesloopt, omdat de woningen niet meer voldeden aan ‘de huidige wooneisen’. De in de zijgevels geplaatste gevelstenen met schaakstukken zou de gemeente Utrecht opslaan en in de nieuwbouw een plek geven. Toen bleken ze kwijt! (Nou ja, ‘kwijt’, men kan ze niet vinden!)

Schaakstuk
Er zaten niet alleen grote schaakstukken in gevelstenen aan de zijgevel, kleine varianten, formaat baksteen, werden in de voorgevels zelf geplaatst. In de Loperstraat het schaakstuk ‘loper’, in de Damestraat het schaakstuk ‘dame’, enz. In de Paardstraat natuurlijk een paard, en daarvan kwam onlangs een mevrouw een baksteenformaat-exemplaar brengen. (Bron: Museum van Zuilen)

Initiatiefnemer Yme Jan noteert de partij. Foto: Judith van Amerongen

Initiatiefnemer Yme Jan Jellema noteert de partij. Museumdirecteur Wim van Scharenburg denkt na over zijn tweede zet. Foto: Judith van Amerongen

BS_KZXoCYAAgCWL.jpg large

Een van de verdwenen hardstenen muurdecoraties

Euweonthultzijnstraatnaambord21nov1951

Dr. Max Euwe onthult zijn eigen straatnaambord op 21 november 1951

Slotwoord Jan Jaap Janse

12622310_1167625933248388_4814025662596052745_oNa de komst van 14 grootmeesters, 350 kinderen en naar schatting 2500 toeschouwers naar het Spoorwegmuseum is de Schaakweek Utrecht ten einde gekomen. Een week lang heeft Utrecht in het teken gestaan van het schaakspel.

Dat hebben we op verschillende manieren gedaan: open avonden op de verschillende schaakclubs, dagelijks schaken met de grote stukken op het Stadskantoor, het Open Utrechts Snelschaakkampioenschap op Hoog Catharijne, de SGS-meisjesmiddag en diverse activiteiten rondom schoolschaken. De pers heeft dit alles goed opgepikt en we troffen, vooral overdag, veel mensen die nooit lid zijn geweest van een schaakclub. Ons doel was meer aandacht krijgen voor het schaken in Utrecht, en dat is erg goed gelukt.

Hoe nu verder? Aandacht kan ook weer snel verdwijnen, dus we moeten zorgen dat het schaken blijvend in beeld blijft. Dat is in elk geval gelukt door de onthulling van een groot schaakspel in Het Schaakwijk (Zuilen). Ook hebben we nu goede contacten met de pers, de gemeente Utrecht, veel nieuwe scholen en diverse andere partners. Het is zaak dat we die contacten ook benutten bij alle schaakactiviteiten die nog komen.

Rest mij een woord van dank aan de vele, vele vrijwilligers die dit alles mogelijk hebben gemaakt: ik noem vooral Yme Jan als kilometervreter op het Stadskantoor, Alwin als webmaster van deze site en diverse Facebookpagina’s, maar ook Evert en Jos voor het snelschaken, Bas, Ton en Albertus voor het schoolschaken, Tjerk en Kees voor de simultaan van de Chessqueens en Ed voor de persberichten. Ook was de samenwerking goed en intensief met Marlies en Lars (en natuurlijk Paulus!) van de gemeente Utrecht, Robert, Jeroen, Johan en Rick van/namens Tata Steel Chess en Menno van het Spoorwegmuseum. En dan noem ik nog heel veel mensen niet die hand- en spandiensten hebben verleend, hebben geholpen bij de speeldag zelf, groepsleider zijn geweest bij het schoolschaken, etc., etc. Bedankt allemaal!

Jan Jaap Janse, voorzitter STIBUS

Aandacht Schaakweek en Spoorwegmuseum in de pers

De evenementen van de afgelopen Utrechtse Schaakweek hebben ruim aandacht in de pers gehad. Een greep daaruit:

Landelijke media: grootmeesters
http://www.nrc.nl/next/2016/01/28/giri-houdt-weer-stand-tegen-carlsen-1585344
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/01/28/voor-carlsen-blijft-giri-onoverwinnelijk-1582323
http://www.hpdetijd.nl/2016-01-28/een-saaie-strijd-wel-goede-pr-voor-de-schaaksport-tata-steel/
http://www.telegraaf.nl/telesport/25092185/__Giri__spoort_goed__tegen_Carlsen__.html
http://nos.nl/artikel/2083194-in-spoorwegmuseum-speelt-giri-remise-tegen-carlsen.html

Landelijke media: jeugdtoernooi
http://jeugdjournaal.nl/artikel/2083214-schaaktoernooi-voor-kinderen-met-wereldtoppers.html
Item in jeugdjournaal (vanaf 4:57)
http://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20160128/281895887264936/TextView

Regionale media
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1435283/topdrukte-in-spoorwegmuseum-voor-schaaktoernooi-tata-steel.html
http://content.omroep.nl/rtvutrecht/reportages/video/2016/01/27/735037_LQ.mp4
http://www.nieuws030.nl/nieuws/top-in-utrecht-schaken-tussen-de-rails/
http://www.rtvutrecht.nl/sport/1435313/snelle-remise-giri-carlsen.html
http://stadsbladutrecht.nl/nieuws/grootmeesters-spelen-10e-ronde-in-spoorwegmuseum-1.5667220

Schaakmedia
http://schaaksite.nl/page.php?al=giri-en-carlsen-houden-elkaar-in-evenwicht
http://www.schakers.info/?p=11041
http://www.schaaktraining.nl/tataspoorwegmuseum/
http://magnusleidscherijn.nl/utrechts-schaakkampioenschap-basisscholen-2016/

Foto’s
https://photos.google.com/share/AF1QipMOONuTx7nvyl6RZeZtcgnSwXAJ6fY0I4sP2D0OIWvVLJ2Pehp-zYGGUcQm5fUARQ?key=TF9udTNObDI4NG9NYnhBZHlCNzlDNTJ2YnFvS29B (foto’s Harry Gielen grootmeesters)

https://photos.google.com/share/AF1QipM2Ys30GdYKQBuQkuWsdTj667LuBOAwo0VSYffa34z2Vl_ChwnURntKQ_RsBIGJZg?key=MVN3T3ROQXVwc0ZvZTI2T2pDR29TMlBRWnRpaTF3 (foto’s Harry Gielen jeugdtoernooi)

https://photos.google.com/share/AF1QipM2Ys30GdYKQBuQkuWsdTj667LuBOAwo0VSYffa34z2Vl_ChwnURntKQ_RsBIGJZg/photo/AF1QipO57SOwfpoAbVBP_GwpS2W3Lg7zpPWsl7fQJuiO?key=MVN3T3ROQXVwc0ZvZTI2T2pDR29TMlBRWnRpaTF3 (Paulus aan het snelschaken bij de jeugd)

Open Utrechts Snelschaakkampioenschap

IMG_20160123_141835Op zaterdag 23 januari werd er in Hoog Catherijne in het kader van de Utrechtse schaakweek een snelschaaktoernooi georganiseerd. De opzet was gelijk aan hoe Schaakclub Utrecht het snelschaaktoernooi in het verleden hield, met Jos Nooijen als wedstrijdleider en indeler van het toernooi. Het evenement vond plaats in Hoog Catherijne, in het café ManCave en op het pleintje ervoor. In totaal waren er 33 mensen deelnemers. Het speeltempo was 5 minuten per persoon per partij.

De opening werd gedaan door wethouder sport van Utrecht Paulus Jansen. In de voorronde groep waren er geen grote verrassingen, waardoor de hoogste finalegroep volop uit Utrechtse coryfeeën bestond. Het was lange tijd spannend. Halverwege de finalegroep was er bij de eerste vijf spelers slechts een half punt verschil. Grootmeester Roeland Pruijssers en Tim Lammens namen vanaf toen afstand. Roeland won in de laatste ronde van Vincent Diepeveen, waardoor Roeland de open Utrechtse snelschaaktitel pakte.

De B-groep werd gewonnen door Marcel van Os, met een ruime voorsprong op nummer 2 Marc Schwartz. De C-groep werd overtuigend gewonnen door Jeroen Kimmels.
TeaLanchava_20160123Gelijktijdig met het toernooi werd het SGS-meisjesschaak gehouden, waarbij schaaklessen werden gegeven en Tea Lanchava een simultaan en een kloksimultaan gaf. Dit gecombineerde evenement leverde een mooi totale schaakgebeurtenis op voor het schaken in Utrecht. Veel winkelend publiek bleef kijken naar dit schaakevenement. Hopelijk hebben wij weer een aantal niet-schakers enthousiast gemaakt voor het schaken.
Een woord van dank aan de ManCave, waar wij welkom waren om dit toernooitje houden. Dank ook aan taffelleiders Ronald Gouma, Maarten Post en Midas Schonewille. Alles bij elkaar een evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Evert de Graaf

Eindstand groep A score titel rating naam
1 9.5 GM 2486 Roeland Pruijssers
2 9 FM 2314 Tim Lammens
3 7 FM 2368 Vincent Diepeveen
4 6.5 2051 Elmer van Veenendaal
5 6.5 2120 John Cornelisse
6 5.5 2193 Jan Jaap Janse
7 5 2228 Robert Beekman
8 4 2000 Arie van den Hurk
9 4 2097 Hein Piet van der Spek
10 4 1966 Michel Kerkhof
11 3 1992 Pim Ydo
12 2 2020 Ed van Eeden

Eindstand Groep B score rating naam
1 10.5 2139 Marcel van Os
2 8 2050 Marc Schwartz
3 7 1415 Tim Grutter
4 6.5 1989 Alfonso Gallardo
5 6.5 1992 Tjerk Hacquebord
6 6.5 1992 Tom Officier
7 5.5 1687 Wilfred Jansz
8 5 2005 Chris Kooijman
9 5 1842 Freek Busstra
10 3.5 1828 Mitchel Wallace
11 1 1900 Gaston Merkx
12 1 1750 Pascal Boittin

Eindstand Groep C score rating naam
1 8 1650 Jeroen Kimmels
2 5.5 1774 Frank Heinen
3 5 1400 Philippe Gallardo
4 4 1400 Guus van Eeden
5 4 1400 Tomas Gallardo
6 3.5 1500 Maarten Blommenstein

Marcel-inManCave_20160123

Schaakkraker

Giri en Carlsen tijdens een vorig treffen

Giri en Carlsen tijdens een vorig duel

Het woord ‘schaakkraker’ staat niet in de Van Dale, maar we begrijpen meteen wat ermee wordt bedoeld. Op woensdag 27 januari is het Spoorwegmuseum toneel van schaakkraker Giri – Carlsen. Een mooie loting voor Utrecht! Het treffen tussen de Nederlandse nummer drie van de wereld en de wereldkampioen is dus pas tegen het einde van het toernooi. Voorwaar een kraker om naar uit te kijken.

De debatten in Wijk aan Zee zijn al volop bezig. Loek van Wely, de tweede Nederlandse grootmeester speelt in ‘Masters-groep’. In de challengersgroep: grootmeester bij de vrouwen Anne Haast en Neerlands jongste grootmeester Jorden van Foreest, die onlangs nog zo fraai het toernooi in Groningen op zijn naam wist te schrijven.
CY1NslqWcAAfoO9.jpg large

Recorddeelname Utrechts schaakkampioenschap voor basisscholen op 27 januari 2016

De Werkplaats wordt de speelzaal

De Werkplaats wordt de speelzaal

Maar liefst 400 kinderen in 80 teams van 30 scholen doen mee aan het schoolschaakkampioenschap a.s. woensdag in het Spoorwegmuseum. De komst van de Tata-Grootmeesters naar Utrecht en de locatie ‘Het Spoorwegmuseum’ heeft bij de basisschooljeugd van Utrecht de juiste snaar geraakt. We moeten helaas zelfs teams weigeren (94 teams wilden meedoen).

Hier gaan we schaken! Op vele scholen is de afgelopen 2 maanden hard geoefend. Ook hebben veel scholen een intern kampioenschap georganiseerd om te bepalen wie de school mag vertegenwoordigen bij het Utrechts Kampioenschap. Alles bij elkaar schatten we dat zeker 1000 kinderen de afgelopen maanden enthousiast met schaken aan de slag zijn gegaan. Laten we hopen dat we hier ook na woensdag de schaakvruchten van gaan plukken.

Doe je woensdag 27 januari niet mee? Er valt genoeg te beleven in het Spoorwegmuseum. De Grootmeesters natuurlijk, met de match tussen Anish Giri (Nederlands beste schaker en nr 3 van de wereld) tegen Wereldkampioen Magnus Carlsen. Moedig je vriendjes en klasgenoten aan bij het schoolschaakkampioenschap. En heb je even genoeg van het schaken, dan kun je altijd nog de historische treinen bewonderen.

Het Spoorwegmuseum is de hele dag gratis toegankelijk voor alle bezoekers.

De organisatie is in handen van de volgende schaakclubs:

De Schaakweek is begonnen

De kop is eraf, de schaakweek is begonnen! Na maanden van voorbereiding mogen we dan eindelijk los!

Als eerste stond op woensdag 20 januari een activiteit op het programma die de samenwerking tussen Gemeente Utrecht, TATA Steel Chess en de Utrechtse schaakverenigingen sterk naar voren doet komen. Utrechtse schakers mochten gedurende de middag het schaakbord op het Stadskantoor gebruiken om mensen te informeren over de komende schaakactiviteit in het Spoorwegmuseum. Dit allemaal onder begeleiding van een fraaie manshoge banner van TATA Steel, waarop kernachtig samengevat is dat de Masters 27 januari naar Utrecht komen.

20160120_stadskantoorWat moet je dan doen met zo’n schaakbord? Schaken natuurlijk. Om 13:00 uur ging STIBUS-voorzitter Jan Jaap Janse achter de zwarte stukken staan voor een partij tegen Stibus-webmaster Alwin van Ee. En daarmee was de Schaakweek geopend.

Nadat Janse en Van Ee hun partij onder de nodige publieke belangstelling hadden beëindigd, stonden er al meerdere toeschouwers klaar om een partij te spelen. En zo ging het een beetje door, partijen werden gespeeld, publiek kwam nieuwsgierig kijken en wanneer een partij werd beëindigd, stond er al iemand klaar om het stokje van de spelers over te nemen.

Dit alles werd vanaf 13:30 uur opgefleurd door de rechtstreekse verbinding met Wijk aan Zee. Naast het grote schaakbord waren tafels met borden opgesteld, waar vol belangstelling de partijen van de Challengers gevolgd werden. Deze borden boden bezoekers een uitstekende gelegenheid om hun ideeën over de verschillende stellingen te toetsen tegen het oordeel van de Utrechtse schakers en na een tijdje ook het oordeel van de schakers in Wijk aan Zee. Een leuke bezigheid, hoewel het enthousiasme wel enigszins getemperd werd door de snelle remise van Dreev en Van Foreest (we wisten niet eens dat die twee remise konden spelen bij dit toernooi) en helaas weer een nederlaag voor Anne Haast. Daar stond tegenover dat Nisipeanu en Bok er een vrolijke boel van maakten en juist toen daar de fun er een beetje afging, werd de partij van l’Ami zeer interessant.

20160120_YmeJan-JanJaapOm 17:00 uur zagen we de bewaking de toegangen blokkeren en veranderde de aanblik van het publiek van geïnteresseerde mensen in mensen die zich naar huis spoeden. De hint was duidelijk, wij waren tot overbodige aanwezigen verworden. Dus maar huiswaarts, maar in de wetenschap dat we er vandaagweer zijn! Dan spelen de Masters hun 5e ronde en kunnen we de verrichtingen van de Nederlander Loek van Wely tegen wereldkampioen Magnus Carlsen bewonderen. Ook de Nederlandse kampioen Anish Giri zal gevolgd worden in zijn partij tegen de jeugdige Chinese grootmeester Wei Yi. En natuurlijk zal er weer worden geschaakt op het grote bord. Komt allen!