Schaken overdag

De schaakclubs in Utrecht spelen allemaal op een doordeweekse avond. Het is goed mogelijk dat u meer interesse heeft voor schaakactiviteiten overdag. Om dit te stimuleren heeft de landelijke schaakbond het masterproject gestart: waar er voldoende belangstelling is kan met steun van de KNSB een afwisselend programma voor geringe kosten worden geboden. Te denken valt aan onder meer vrij schaken in een buurthuis of verzorgingshuis, schaaklessen voor beginnende schakers, simultaanseances, lezingen en toernooibezoeken. Ook in Utrecht is een masterclub opgericht, die vooralsnog een slapend bestaan leidt.

Heeft u belangstelling voor schaken overdag? Neem dan contact met ons op.

Alle informatie over het masterproject vindt u op de site van de KNSB.