Open Kampioenschap van Utrecht

Het OKU 2022 vond plaats op vrijdag 27 mei t/m zondag 29 mei.
Locatie: LIFE-gebouw (kantoor van hoofdsponsor Berenschot) in Papendorp. Zie www.paulkeres.nl voor meer.